Image
Trip to India

Castor International in India: een reis vol inspiratie

Body

In gesprek gaan met businesspartners, op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden én een aantal bedrijfsbezoeken. Enkele redenen waarom Castor International ook begin 2020 afreisde naar India. 

Omdat wij in India samenwerken met diverse bedrijven en organisaties, vinden we het belangrijk om op zijn minst één keer per jaar af te reizen naar dit bijzondere land. Deze Indiareis geeft ons de mogelijkheid om de situatie ter plaatse te beoordelen en om met (potentiële) business partners in gesprek te gaan.

Nieuwe producten ontdekken

De reis geeft ons ook de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe producten. Zo hebben we dit jaar kennisgemaakt met esters voor producenten van ‘metal working lubes’, verdikkers voor gebruik in coating en Lithium-12-HSA voor de smeervetindustrie. Ook hebben we gekeken naar verschillende nieuwe producten voor de pharma- en cosmetische industrie, reactieve verdunners voor PU/Epoxy én emulgatoren voor diverse toepassingen. De komende tijd gaan wij onderzoeken of en op welke manier we deze producten kunnen introduceren binnen ons netwerk.  

Productontwikkeling doe je samen

Vast onderdeel van onze jaarlijkse Indiareis is de tijd nemen om bestaande projecten voor productontwikkeling door te nemen en ideeën uit te wisselen over producten die onze klanten in Europa nodig hebben. Dit kan gaan om het maken van stappen in verduurzaming, maar soms is het ook een productalternatief.

Bijwonen Castor Conferentie 2020

Een belangrijk onderdeel van onze trip was de Castor Conferentie 2020. Tijdens de conferentie hebben diverse interessante sprekers hun licht laten schijnen op de kansen voor 2020. Daarbij zijn oogstverwachtingen en prijstrends van groot belang. 

Ook werd aandacht geschonken aan het project ‘Castor Farms and Water’, waarin in samenwerking met boeren gezocht wordt naar betere opbrengsten en werkomstandigheden. En met succes! Al met al een inspirerend verhaal waarin naar voren kwam hoe je met kennis delen enorme slagen kunt maken. In de vier jaar dat dit project loopt, is de opbrengst bij de deelnemende boeren aanzienlijk gestegen, onder meer door in te steken op hoogwaardige zaden, nieuwe technieken (voor duurzaam gebruik van regenwater) en door in te zoomen op de manier van telen.